แม่หลวงของเรา

posted on 05 Jul 2011 19:48 by riskyyy
                                            
พระราชประวัติ
ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระราหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้อง ทรงออกจากราชการทหาร โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ ไป รับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอก ประจำสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหม่อมหลวงบัว ยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทย จนให้ กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไป สมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้ อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศา นุประพันธ์และ ท้าววนิดา พิจาริณี ผู้เป็นบิดาและ มารดาของหม่อมหลวงบัว

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ต้องอยู่ห่างไกลพระบิดามารดาตั้งแต่อายุพียงน้อยนิด บางคราวต้องระหกระเหินไป ต่างจังหวัดกับพระบรมวงศานุวงศ์ตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมือง เช่น ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไป สงขลาด้วย 
 
                                        พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี 
วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และ เทพมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และ ในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินี

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ ทรงสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี”

วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะแพทย์ผู้รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง พุทธศักราช ๒๔๙๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเจริญพระชันษาได้ ๗ เดือน ทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศ ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ซึ่งต่อมา ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งต่อมา ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้ประสูติต่อมาตามลำดับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน รวมพระราชโอรสและ พระราชธิดา ๔ พระองค์
พระราชกรณียกิจ
  
     
ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ ”พระราชินี” จนถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คู่บุญคู่พระราชหฤทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อานาประชาราษฏร์ ทั้งโดยเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบท ทั่วทุกภูมิภาค แม้ตรากตรำพระวรกาย เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้น ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน ก็มิได้ย่อท้อ
ในด้านความมั่นคงของประเทศ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารที่ปฎิบัติการสู้รบ ต่อสู้ผู้ก่อการร้ายตามชายแดนถึงฐานปฏิบัติการต่าง ๆ แม้เป็นที่เสี่ยงภยันตราย ก็ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ ไปทรงดูแลทุกข์สุข ปลอบขวัญถึงฐานปฎิบัติการต่าง ๆ เป็นขวัญกำลังใจ ให้ทหารต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดิน นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาชน ให้สามารถทำมาหากินได้อย่างสงบสุข ตราบจนต่อมา ภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็สลายลง ด้วยเดชะพระบารมีแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีกว้างขวางครอบคุมสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การต่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ อีกมากมาย

          ในด้านการศึกษา ทรงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายหลายรูปแบบ เช่น ทรง พระอุตสาหะสอนหนังสือราษฏรด้วยพระองค์เอง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนการศึกษา แก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทรงรับไว้เป็นนักเรียน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่วนบิดามารดา พี่น้องของเด็ก ก็โปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรม พระราชทานความช่ายเหลือ ให้ปรับปรุงการประกอบอาชีพให้เป็นผล หรือให้มีความรู้เป็นอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้สามารถช่วยตนเอง และครองครัวให้ดำรงชีวิตเป็นสุขตามอัตภาพ โดยใช้วัตถุดิบพื้นบ้านมาทำประโยชน์ เช่น หัตถกรรมจักสานของโครงการหุบกะพง โครงการจักสานย่านลิเพา และทำเครื่องปั่นดินเผาในภาคใต้ ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้สอดแทรกเรื่อง ความรักชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น และ ประเทศ การรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย การรู้จักพัฒนาตนเอง การเห็นความสำคัญของการศึกษา และการช่วยเหลือร่วมมือกับส่วนรวม พร้อมทั้งให้ทุกคนตระหนักว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม ต้องบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์เพื่อความเจริญพัฒนาของภูมิภาค

Comment

Comment:

Tweet

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

#371 By bottes pluie homme (202.105.61.227) on 2013-11-02 06:05

Many thanks a whole lot for sharing! I will definitely be back.

#370 By bottes alpinestar tourer (219.136.102.208) on 2013-11-01 21:24

This is a really good read for me, thank you!

#369 By bottes moto homme bering (219.136.102.208) on 2013-10-31 23:52

Thanks designed for sharing such a fastidious thinking, article is fastidious, thats why i have read it entirely

#368 By Carte R4 pour DS XL (202.105.62.162) on 2013-10-31 00:37

Say, you got a nice blog article.Really looking forward to read more. Want more.

#367 By ugg france lyon (219.136.102.20) on 2013-10-22 04:34

I value the article.Really looking forward to read more.

#366 By ugg soldes (219.136.102.20) on 2013-10-22 00:43

Nicethanks for this.

#365 By R4 pour 3DS (219.136.102.20) on 2013-10-21 23:06

Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!

#364 By imitation UGG Bailey Button (14.121.28.138) on 2013-10-20 19:06

I am delighted that I found this web site, precisely the right information that I was searching for!

#363 By zalando (14.121.28.138) on 2013-10-20 18:07

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that Ive really enjoyed browsing your blog posts. After all Ill be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

#362 By ugg bottes prix (14.121.28.138) on 2013-10-20 11:08

Your web site is really useful. Many thanks for sharing. By the way, how could we keep in touch?

#361 By point de vente ugg paris (14.121.28.138) on 2013-10-20 10:22

messageboard/index.php?s=

#360 By but de foot (14.150.73.132) on 2013-09-30 17:57

index.php?act=post

#359 By messi (14.150.73.230) on 2013-09-27 02:05

-post-*.html

#358 By bayern trikot 2011 preis (202.105.62.88) on 2013-09-24 12:19

Nicethanks for this.

#357 By maillot santos bleu (202.105.62.186) on 2013-09-09 09:07

Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!

#356 By sac burberry bordure rouge (202.105.62.186) on 2013-09-08 18:44

Great, thanks for sharing this blog.Thanks Again. Will read on...

#355 By achat sac chanel en ligne (202.105.62.186) on 2013-09-08 18:09

I am really thankful to the owner of this site who has shared this wonderful post at at this place.

#354 By chanel boutique paris (219.136.102.70) on 2013-08-28 08:42

Greetings! Really beneficial guidance on this informative article!

#353 By maillot Lyon (202.105.60.107) on 2013-08-25 14:09

Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written.

#352 By maillot suede 2013 (202.105.60.107) on 2013-08-25 04:21

Im wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day.

#351 By maillot USA (202.105.60.107) on 2013-08-24 23:08

Hey, thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on

#350 By maillot manchester united cantona (14.147.206.106) on 2013-08-24 01:09

memberlist.php?mode=viewprofile&u=

#349 By maillot de foot (113.119.53.185) on 2013-08-23 09:38

threadid=

#348 By achat maillot uruguay (113.119.53.185) on 2013-08-22 23:01

viewtopic.php?f=

#347 By maillot liverpool torres (113.119.53.185) on 2013-08-22 22:03

Powered by vBulletin

#346 By made in sport grèce (14.150.72.155) on 2013-08-16 12:18

index.php?s= showtopic=

#345 By maillot psg (14.150.72.155) on 2013-08-16 11:57

ForumMemberProfile/show/

#344 By http://maillotghana.ethicalbase.com (113.119.55.235) on 2013-08-01 13:55

I am so grateful for your article. Much obliged.

#343 By http://www.link898.com/ (219.136.100.117) on 2013-07-25 05:11

の組み合わせ。今日では google とビン <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#342 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 08:52

index.php?subaction=userinfo

#341 By http://maillothonduras.1to1elite.com (14.150.75.11) on 2013-07-22 08:25

story.php?title=

#340 By maillot foot pas cher (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-10 18:01

index.php?/user/

#339 By maillot de foot (103.7.57.18|14.150.73.115) on 2013-07-10 14:38

This firefall i just really like them! Won't be able to stay without the need of them! Comfort and ease, trendy for my each day design! I love firefall!'

#338 By firefall (103.7.57.18|142.4.117.124) on 2013-07-07 20:20

This unique firefall is certainly loud cuteeeeeeeee!Only discovered our gold rings are unable to loose time waiting for they come.

#337 By firefall (103.7.57.18|142.4.117.124) on 2013-07-07 18:49

I need just how firefall prevent your foot designer regarding many specialized the winter season time!!!

#336 By firefall (103.7.57.18|142.4.117.124) on 2013-07-07 13:29

index.php?subaction=userinfo

#335 By maillot de foot (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 22:42

topic.php?forum=

#334 By maillot de foot (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 22:06

Usually I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice post.

#333 By lunettes de soleil (103.7.57.18|219.136.101.147) on 2013-07-02 04:13

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

#332 By gift ideas (103.7.57.18|14.147.204.249) on 2013-07-01 12:33

I’m wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day.

#331 By ray ban aviator (103.7.57.18|14.121.29.100) on 2013-06-27 10:36

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate? maillot de foot http://maillotdefoot.1x.fr/

#330 By maillot de foot (103.7.57.18|202.105.63.155) on 2013-06-20 01:33

profile.php?id= polo ralph lauren homme http://poloralphlaurenhomme.blog.com

#329 By polo ralph lauren homme (103.7.57.18|202.105.90.123) on 2013-06-19 02:49

index.php?act=post

#328 By lunette ray ban锛宺ay ban wayfarer (103.7.57.18|202.105.91.10) on 2013-06-15 01:52

I loved your post.Thanks Again. Really Great. polo ralph lauren http://doudouneralphlauren.blog.com

#327 By polo ralph lauren (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 19:42

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#326 By DRESS HERVE LEGER (103.7.57.18|94.230.116.18) on 2013-06-14 18:19

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#325 By burberry bags (103.7.57.18|94.230.116.18) on 2013-06-14 18:18

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#324 By Mac Cosmetics Wholesale (103.7.57.18|94.230.116.18) on 2013-06-14 18:18

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#323 By MBT SALE (103.7.57.18|94.230.116.18) on 2013-06-14 18:18

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#322 By HERMES BAG (103.7.57.18|94.230.116.18) on 2013-06-14 18:18