แม่หลวงของเรา

posted on 05 Jul 2011 19:48 by riskyyy
                                            
พระราชประวัติ
ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระราหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น เป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลง การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก มียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร

หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ หม่อมเจ้านักขัตรมงคลต้อง ทรงออกจากราชการทหาร โดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ ไป รับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอก ประจำสถานทูตสยาม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนหม่อมหลวงบัว ยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทย จนให้ กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไป สมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้ อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศา นุประพันธ์และ ท้าววนิดา พิจาริณี ผู้เป็นบิดาและ มารดาของหม่อมหลวงบัว

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ต้องอยู่ห่างไกลพระบิดามารดาตั้งแต่อายุพียงน้อยนิด บางคราวต้องระหกระเหินไป ต่างจังหวัดกับพระบรมวงศานุวงศ์ตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมือง เช่น ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร พระมารดาของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไป สงขลาด้วย 
 
                                        พระราชประวัติ พระราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชม ภาพพระราชินี รูปพระราชินี อ่าน กลอนพระราชินี ติดตาม พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ และ พระราชกรณียกิจ ของ พระราชินี 
วันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และ เทพมนต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และ ในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินี

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ ทรงสถาปนาเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี”

วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพราะแพทย์ผู้รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่ง พุทธศักราช ๒๔๙๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระประสูติกาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเจริญพระชันษาได้ ๗ เดือน ทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศ ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต หลังจากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ซึ่งต่อมา ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งต่อมา ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้ประสูติต่อมาตามลำดับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน รวมพระราชโอรสและ พระราชธิดา ๔ พระองค์
พระราชกรณียกิจ
  
     
ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศ ”พระราชินี” จนถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งในฐานะ “พระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย” และในฐานะ “คู่บุญคู่พระราชหฤทัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อานาประชาราษฏร์ ทั้งโดยเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เอง ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบท ทั่วทุกภูมิภาค แม้ตรากตรำพระวรกาย เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้น ยังไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน ก็มิได้ย่อท้อ
ในด้านความมั่นคงของประเทศ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารที่ปฎิบัติการสู้รบ ต่อสู้ผู้ก่อการร้ายตามชายแดนถึงฐานปฏิบัติการต่าง ๆ แม้เป็นที่เสี่ยงภยันตราย ก็ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ ไปทรงดูแลทุกข์สุข ปลอบขวัญถึงฐานปฎิบัติการต่าง ๆ เป็นขวัญกำลังใจ ให้ทหารต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดิน นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาชน ให้สามารถทำมาหากินได้อย่างสงบสุข ตราบจนต่อมา ภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็สลายลง ด้วยเดชะพระบารมีแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีกว้างขวางครอบคุมสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การต่างประเทศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ อีกมากมาย

          ในด้านการศึกษา ทรงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายหลายรูปแบบ เช่น ทรง พระอุตสาหะสอนหนังสือราษฏรด้วยพระองค์เอง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนการศึกษา แก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทรงรับไว้เป็นนักเรียน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ส่วนบิดามารดา พี่น้องของเด็ก ก็โปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรม พระราชทานความช่ายเหลือ ให้ปรับปรุงการประกอบอาชีพให้เป็นผล หรือให้มีความรู้เป็นอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้สามารถช่วยตนเอง และครองครัวให้ดำรงชีวิตเป็นสุขตามอัตภาพ โดยใช้วัตถุดิบพื้นบ้านมาทำประโยชน์ เช่น หัตถกรรมจักสานของโครงการหุบกะพง โครงการจักสานย่านลิเพา และทำเครื่องปั่นดินเผาในภาคใต้ ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้สอดแทรกเรื่อง ความรักชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น และ ประเทศ การรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย การรู้จักพัฒนาตนเอง การเห็นความสำคัญของการศึกษา และการช่วยเหลือร่วมมือกับส่วนรวม พร้อมทั้งให้ทุกคนตระหนักว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม ต้องบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์เพื่อความเจริญพัฒนาของภูมิภาค

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

I??ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this information So i am satisfied to convey that I've a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I such a lot no doubt will make sure to don??t put out of your mind this web site and give it a look a relentless basis|regularly}.

#1 By link building (103.7.57.18|118.125.193.70) on 2012-09-17 13:13

Hi, after reading this amazing post i am also delighted to share my experience here with colleagues.
auto approve blog list
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RpWzb4diL2I" title="auto approve blog list">auto approve blog list</a>

#2 By auto approve blog list (103.7.57.18|119.5.37.24) on 2012-10-06 14:21

Last a few years has been to Ibiza, so met a person there whose style of presentation is very similar to yours. But, unfortunately, that person is too far from the Internet!…

#3 By hermes pas cher (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 04:21

wow, awesome blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

#4 By Carte R4 (103.7.57.18|202.105.60.167) on 2013-04-09 04:21

Current blog, fresh information, I read it from time to time!!…

#5 By maillot de foot (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-21 05:46

vggzrPTz
<a href="http://www.1rY4oR23a0b2lqs5ryw36A.com/" title="vggzrPTz">vggzrPTz</a>
vggzrPTz http://www.1rY4oR23a0b2lqs5ryw36A.com/

#6 By vggzrPTz (103.7.57.18|183.218.55.201) on 2013-04-21 05:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#7 By seo tools (103.7.57.18|61.219.91.207) on 2013-04-21 07:17

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#8 By hermes bags (103.7.57.18|114.79.19.172) on 2013-04-21 08:27

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#9 By celine bags (103.7.57.18|175.44.213.141) on 2013-04-21 09:32

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#10 By mulberry bags (103.7.57.18|223.165.29.225) on 2013-04-21 10:32

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#11 By burberry bags (103.7.57.18|118.232.22.253) on 2013-04-21 11:29

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#12 By miu miu (103.7.57.18|117.203.193.201) on 2013-04-21 14:12

Say, you got a nice blog article.Really looking forward to read more. Want more.

#13 By maillot foot enfant (103.7.57.18|202.105.89.183) on 2013-04-22 09:03

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#14 By wow gold (103.7.57.18|27.154.199.84) on 2013-04-22 11:26

great blog! the information you provide is quiet helpful, why i was not able to find it earlier. anyways i’ve subscribed to your feeds, keep the good work up.

#15 By maillot de foot pas cher (103.7.57.18|202.103.132.115) on 2013-04-23 04:05

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#16 By sac louis vuitton (103.7.57.18|194.125.224.18) on 2013-04-24 23:57

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#17 By wow gold (103.7.57.18|223.84.59.106) on 2013-05-03 19:50

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#18 By seo services (103.7.57.18|202.4.173.51) on 2013-05-03 21:43

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#19 By diablo 3 gold (103.7.57.18|120.150.140.23) on 2013-05-04 08:37

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#20 By louis vuitton bags (103.7.57.18|183.83.121.40) on 2013-05-04 12:43

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#21 By hermes bags (103.7.57.18|60.169.68.63) on 2013-05-04 12:43

I have to point out my appreciation for your kindness in support of those people who really need help on this particular area of interest. Your personal commitment to getting the message along was amazingly important and has in most cases helped most people much like me to realize their pursuits. Your entire valuable recommendations entails a great deal to me and substantially more to my office colleagues. Thank you; from each one of us.

#22 By prada handbags (103.7.57.18|216.244.79.170) on 2013-05-04 22:17

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#23 By chanel bags (103.7.57.18|85.192.175.89) on 2013-05-05 22:34

Really like theese prada bags http://www.newprada.com/. My spouse ordered themas a gift. An hour made tremendous!!!!

#24 By prada bags (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2013-05-06 01:00

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#25 By 整形美容 (103.7.57.18|219.139.37.17) on 2013-05-06 22:52

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#26 By nike lebron 10 (103.7.57.18|113.255.47.232) on 2013-05-07 10:10

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#27 By mulberry bags (103.7.57.18|119.157.145.160) on 2013-05-07 12:38

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#28 By mulberry bags (103.7.57.18|124.73.185.251) on 2013-05-07 14:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#29 By celine bags (103.7.57.18|114.104.36.19) on 2013-05-07 14:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#30 By mulberry bags (103.7.57.18|218.16.63.67) on 2013-05-08 09:03

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#31 By coach outlet (103.7.57.18|123.157.250.154) on 2013-05-08 11:45

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#32 By prada bags (103.7.57.18|123.157.250.154) on 2013-05-08 11:45

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#33 By lacoste outlet (103.7.57.18|110.80.81.100) on 2013-05-10 21:07

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#34 By cheap prom dresses (103.7.57.18|223.78.155.163) on 2013-05-10 21:07

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#35 By michael kors bags (103.7.57.18|110.80.81.100) on 2013-05-10 21:07

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#36 By mulberry sale (103.7.57.18|223.78.155.163) on 2013-05-10 21:07

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#37 By michael kors outlet (103.7.57.18|105.228.149.60) on 2013-05-10 21:07

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#38 By cheap soccer cleats (103.7.57.18|105.228.149.60) on 2013-05-10 21:07

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#39 By pig (103.7.57.18|60.166.217.55) on 2013-05-11 14:53

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#40 By jeremy scott adidas (103.7.57.18|114.27.128.19) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#40 By cheap ray ban sunglasses (103.7.57.18|46.238.225.152) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#40 By mulberry bags (103.7.57.18|113.0.14.98) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#40 By mulberry outlet (103.7.57.18|106.113.255.129) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#40 By nike france (103.7.57.18|175.151.71.182) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#45 By cheap louis vuitton bags (103.7.57.18|123.238.65.20) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#45 By longchamp bags (103.7.57.18|115.77.195.137) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#47 By chanel handbags (103.7.57.18|123.238.65.20) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#48 By cheap louis vuitton bags (103.7.57.18|113.0.14.98) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#49 By mulberry bags (103.7.57.18|106.113.255.129) on 2013-05-11 19:56

แม่หลวงของเรา | mukrawee

#50 By chanel handbags (103.7.57.18|175.151.71.182) on 2013-05-11 19:56